Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 ALICI


Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi: 

1.2. SATICI

Ünvanı: Şanslı Bebe Gıda Teks. Eğitim Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.&Bebek Yaşam Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Yakuplu - Beysan San. Sitesi Birlik Cad. No:10/4 M.C. İş Merkezi Beylikdüzü / İstanbul

Telefon: +90 212 620 21 42

Faks: +90 212 620 21 44

Web Adresi: bebekyasam.com

E-mail: info@bebekyasam.com

MADDE 2 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın SATICI'ya ait www.bebekyasam.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, BEDELİ VE TESLİM MASRAFLARI
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sepet Bilgileri:

(YUKARIDAKİ TABLOYA ÜRÜN BİLGİLERİNİ GİRİN)

BU TUTARA TÜM VERGİLER DAHİLDİR.


Adres Bilgileri:

Fatura Adresi:

Teslimat Adresi:

ALICI siparişi onaylaması halinde verilen sipariş ALICI’yı ödeme yükümlülüğü altına sokmaktadır.

Toplam XXX TL'lik siparişinizin kredi kartı ile veya havale/eft ile ödemesi bekleniyor. Yapılacak ödemelerde tüketicinin ödemek durumunda kalabileceği havale/eft ücretleri veya tüketicinin banka ile olan sözleşmesi veya mevzuat gereği doğabilecek diğer ilave maliyetler konusunda tüketicinin hizmet aldığı bankanın koşulları geçerli olacaktır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI'ya ait www.bebekyasam.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi racılığıyla teslim edilir. Bu süre ALICI’ya, yazılı olarak veya bildirmiş olduğu e-mail adresine bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.4- Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş yani SATICI hesaplarına ulaşmış olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, SATICI hesaplarına ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi veya banka kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.8- SATICI sipariş konusu mal yada hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI'nın kredi kartı, havale veya eft ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya (ödemenin kredi kartı ile yapıldığı hallerde) veya ALICI’ nın bildireceği hesap numarasına (ödemenin havale veya eft ile yapıldığı hallerde) iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Havale veya EFT ile yapılan ödemelerde, ALICI’ nın talebi halinde ödeme tutarı, SATICI hesaplarında ALICI’nın bir sonraki alışverişinde kullanılmak üzere bekletilebilir. SATICI, ALICI’nın herhangi bir zamanda yapabileceği talebi sonrasında, hesaplarında bekleyen tutarı 10 gün içerisinde ALICI’nın bildireceği banka hesabına iade edecektir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, malın tesliminden itibaren 14 günlük süre içinde www.bebekyasam.com adresinden veya faks, e-mail yolu ile sipariş için iade talebi oluşturularak SATICI’ya iletilebilir.

ALICI, cayma bildirimini yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı (telefon, faks, e-posta) aracılığıyla da SATICI’ya bildirebilir.

ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra malı özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Ürünün kullanılmış olduğunun anlaşılması halinde cayma hakkı kullanılması mümkün değildir.

Cayma hakkı ancak, ALICI’nın satın almış olduğu ürünün paketinin bozulmamış, etiketlerinin sökülmemiş varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmesi halinde kullanımı mümkündür. Aksi hallerde cayma hakkının kullanımı kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI cayma süresi içinde malı/ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilecektir. SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

a. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün, SATICI’ ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

b. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Havale veya eft ile yapılan ödemelerde, ALICI’ nın talebi halinde ödeme tutarı, SATICI hesaplarında ALICI’ nın bir sonraki alışverişinde kullanılmak üzere bekletilebilir. SATICI, ALICI’ nın herhangi bir zamanda yapabileceği talebi sonrasında, hesaplarında bekleyen tutarı 10 gün içerisinde ALICI’ nın bildireceği banka hesabına iade edecektir.

İadeler anlaşmalı kargolar ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Şanslı Bebe Gıda Teks. Eğitim Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Bebek Yaşam Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yakuplu - Beysan San. Sitesi Birlik Cad. No:10/4 M.C. İş Merkezi Beylikdüzü / İstanbul

İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Kredi kartı kullanılması halinde alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI’nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır. Havale veya eft ile yapılan ödemeler ise ALICI’ nın bildireceği banka hesabına iade edilir. Havale veya eft ile yapılan ödemelerde, ALICI’ nın talebi halinde ödeme tutarı, SATICI hesaplarında ALICI’ nın bir sonraki alışverişinde kullanılmak üzere bekletilebilir. SATICI, ALICI’ nın herhangi bir zamanda yapabileceği talebi sonrasında, hesaplarında bekleyen tutarı 10 gün içerisinde ALICI’ nın kredi bildireceği banka hesabına iade edecektir.

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanmaması halinde cayma hakkını kaybedecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddede belirtilen istisna hallerinde de cayma hakkından faydalanamayacaktır. (Örn: iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.)

MADDE 7 - ALICININ TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: 

ALICI: 

TARİH: